بلخ
سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی

 

زنجبیل گیاه چند سا له علفی بوده وتا 2 متر بلندی دارد.

 وطن زنجبیل آسیای جنو بی و شرقی ، چین وهندوستان

غربی است . در امریکای جنوبی وافریقای غربی پر ورش

 داده میشود. به روسیه وسایر کشور ها ی اروپای

از هندوستان ، چین ،ویتنام و دیگر کشور ها

 آورده شده است. زنجبیل در اروپا به عنوان مادهء دارویی تقریبا"

از دو هزار سال قبل شناخته شده بود. ریشهء اصلی آنرا جمع کرده ، شسته ،میده کرده وخشک میکنند .

ترکیب کیمیاوی: زنجبیل 0.6 تا1 %روغن معطر دارد ریشه اصلی زنجبیل دارای رو غن معطر ،مواد دباغی نشایسته ، وفلا ونیت ها است . زنجبیل از پوتاشیم ، کلسیم ، منیزیم ، ری ، مس ، نکل ، کو بالت ،سلینیوم وبعضی عناصر دیگر غنی است.

 

اهمیت اقتصادی: زنجبیل قدیمی تر ین ادویه سنتی است ک در صنایع غذایی ، عطاری ،و شراب سازی وسیعا" استفاده میشود . زنجبیل را به غذاهای گوشتی ، شوربای گوشت شکار ، ماهی ها و غیره علاوه میکنند.

که مزه مطبوع میدهد همچنان زنجبیل در تولید کنسرو ها یکه از گوشت وگوشت ماهی میسازند استفاده میشود.

در طب سنتی بسیاری از ممالک شرقی وغربی هنگام بسته بودن اشتها ، اختلال هاضمه ، مارگزیدگی گاستریت مزمن، کولیت ( التهاب روده بزرگ ) نقرص وروماتیزم استفاده میشود . جوشانده ء ریشه زنجبیل بشکل غر غره کردن برای درمان آنژین گلو استوماتیت وزخم ها چرک دار قابل استفاده است .

در طب کهن شرق  : دربارهءویژگی داروی زنجبیل ،ابن سینا وطبیبان مشهور دیگر تاءلیفاتی دارند.به نظر ابن منصور موفق ،مزاج زنجبیل گرم وخشک میباشد . زنجبیل باد روده را رفع وبرای معده مفید بوده و هضم غذا را سهو لت میبخشد. زنجبیل حافظه را قوی و شهوت را زیاد کرده و برای زهر درندگان  دواست .

زنجبیل درترکیب خود بیش از40 داروی مرکب که از طرف طبیبان معروف قدیم تهیه شده  و برای درمان مسمومیت،بیماریهای معده ، روده ، کبد ، سنگ کلیه ،فلج ،درد مفاصل ودیگر بیماریها بکار رفته است .

به عقیده محمد حسن شیرازی زنجبیل مزاج را نرم نموده ، حا فظه را تقویت کرده وانسداد کبد را میگشا ید.این دارو را در هنگام بیماری فلج، یرقان، انسداد ، بیماریهای انگلی (کرمی ) روده، قطره قطره آمدن ادرا رو اسهال مصرف میکنند.

در طبابت چین مخلوط زنجبیل با انار ، برای درمان بیماریهای قلب پیشنهاد میشود . آمیختهء زنجبیل با نارگیل وزعفران برای بیماری های شدید ، تورم کبد معده وروده مفید است .

نسخه های قد یمی ذیل نسبتا" معروف بودند :

1-بیماران گرفتار  شده برو نشیت هنگام سرفه 18.75 گرام جوشاندهءزنجبیل را با0.9 گرام شیره قند از غلاف در آب در آب جوش دم کرده سپس صرف کنند .

2 – برای درمان گاستریت شدید ، بی اشتهای و استفراغ خوردن 7.5 گرام زنجبیل و0.36 گرام سرکه 3 تا 6% بشکل دمکرده مفید است.

 

3- برای درمان استو ما تیت غر غره دهان  شربت زنجبیل وپاشیدن پودر آن مفید است .

4- برای درد شدید شکم زنجبیل خشک شده 3.75 گرام آمیخته با آب برنج در حا ل جوش خورده تاءثیر خوب دارد .

5- برای بیخوابی کهنسالان آشامیدن زنجبیل میده شده 11.25 گرام با آب گرم مفید است .

در طب معا صر عصارهء زنجبیل در ترکیب دارو های مایع شده وَاشتها آور به کار میرود . اکنون تاءثیرمفیدزنجبیل بروی عمل حرکتی وترشهی معده از نظر علمی اثبات شده است . تحت تاءثیر زنجبیل فشار خون پا ئین آمده وتنفس معتد ل میشود.

در طب چینی ریشه های زنجبیل به عنوان داروی ضد مسمو میت ، درمان کنندهء درد سیا تیکی ، ضد سپسین پخش شدن عفونت در خون  واشتها آور استفاده میشود .  (زنجبیل همراه با دیگر گیاهان شفابخش برای درمان درد مفاصل ، تنگی نفس ، برونشیت ، گلو کوماز بیماری

آب سیاه چشم) ودرد عصبی توصیه میگردد ریشه اصلی آنرا به عنوان داروی ضد سرما خوردگی ضد عفونت کننده برای درمان سرفه وزکام ،برونشیت وبه منزله ضد استفراغ مصرف میکنند .

روش استفاده: یک قاشق میده شدهء ریشه اصلی زنجبیل را در یک گیلاس  آب جوش ریخته روی حرارت   ملا یم به مدت 30 دقیقه جوشانده وبعدا"200 گرام آب گرم جو شیده اضا فه کنید روز دو بار 1 تا 2 قاشق میل شود .

تدابیر احتیاطی: خوردن زنجبیل برای زنان حا مله وهمچنین برای اشخاصیکه فشا رخونشان پایین است ممنوع است .

ملک ازرق یا مقل ازرق و خواص درما نی آن: ملک ازرق مصرف درمانی زیادی دارد بهترین ومرغوب ترین آن زرد وصاف وبراق وتلخ میباشد که درآب زود حل شونده است واگر درآتش انداخته شود خوشبومی شود.

 طبیعت آن گرم وخشک بوده قوتش تا 25 سال باقی میماند.و دارای خواص جالبی است :

شکنندهء سنگ کلیه ،مسهل بلغم ، باز کننده سد ، رفع کننده گرمی  ادویه مسهل خوردن ان جهت رفع سرفه رطوبتی ،سیا تیک ونقرص ودرد گلو ، ضعف کبد ،دفع کننده گاز ونفخ معده وروده واخلاط فاسد وتحلیل خون منجمد احشاء وزیر جلد وبواسیروتقویت قوای شهوا نی ، با سرکه برای فربه شدن بدن وضماد ملین ورم ها،درد کلیه و امراض رحم ومقعد وبا آب دهان جهت ورم پلک چشم و  چره ودانه بواسیر است. مقدار مصرف آن 18 نخود است .

برگرفته شده از کتاب : بیائید طبیب خود باشیم

ارسال در تاريخ سه شنبه 1387/06/26 توسط سید هاشم مقتدر
.: Weblog Themes By PayamBlog :.

windows vista vpn setup guide

خرید vpn

دانلود رایگان